vijesti www.metkovic.hr

 Obrazovanje

Uskoro Visoka škola u Metkoviću

Metković, 6.8.2009. - Na sjednici Gradskoga vijeća grada Metkovića održanoj 4. kolovoza usvojen je prijedlog Odluke o osnivanju Visoke škole u Metkoviću, a za privremenoga dekana imenovan je dr. sc. Dragutin Funda.
   Privremeni dekan obavit će pripreme za početak rada Visoke škole od kojih je najvažnije podnijeti zahtjev za upis u Upisnik visokih učilišta, pribavljanje dopusnice ministra znanosti, obrazovanja i športa kojom se utvrđuje da Visoko učilište ispunjava uvjete za početak obavljanja djelatnosti, poduzimanje mjera za konstituiranje Stručnoga vijeća Visoke škole te podnošenje prijave za upis u sudski registar. Sve pripremne radnje trebale bi se napraviti u sljedećim dvama mjesecima da bi Škola s radom mogla započeti u školskoj godini 2010/2011. Grad Metković, kao osnivač, dužan je osigurati sredstva za osnivanje i prostor, a sredstva za redovitu djelatnost Visoke škole osiguravaju se iz sredstava državnog proračuna za rad visokih učilišta, vlastitih prihoda i drugih zakonom dopuštenih izvora. Vijeće je usvojilo i prijedlog Odluke o imenovanju privremenoga Upravnog vijeća Visoke škole u Metkoviću.