vijesti www.metkovic.hr

 Prekogranična suradnja

Integrirano upravljanje granicom

Metković, 10.6.2009. - Na prigodnoj svečanosti u Metkoviću jučer je započet projekt Potpora provedbi integriranog upravljanja granicom na južnom dijelu državne granice između RH i BiH.
   Svečanosti su nazočili predstavnici MUP-a Republike Hrvatske i Granične policije BiH, Carinske Uprave RH, britanskih veleposlanstava u RH i BiH, Međunarodne organizacije za migracije, predstavnici PU Dubrovačko-neretvanske i Splitsko dalmatinske, Carinarnica Dubrovnik i Split te predstavnici lokalne policije i carine.
   Projekt provodi Međunarodna organizacija za migracije (IOM) – Misije u RH i BiH uz financijsku potporu Veleposlanstva Velike Britanije u RH te u suradnji s MUP-om i Carinskom Upravom  RH i s Graničnom policijom i Upravom za oporezivanje BiH. Prva zadaća projekta je snimanje stanja na terenu na kojem se projekt provodi, a nakon toga slijedi niz obuka i praktičnih vježbi granične policije i carine RH u svrhu jačanja kapaciteta za provedbu koncepta integriranog upravljanja granicom i što učinkovitije borbe protiv prekograničnog organiziranog kriminala, krijumčarenja i ilegalnih migracija. Spomenuti projekt, vrijedan 100.000 funti, pridonos je na području granične sigurnosti, međuagencijske i međunarodne suradnje, ali pridonosi i mjerama koje Republika Hrvatska provodi u procesu približavanja Europskoj uniji.