vijesti www.metkovic.hr

 Baština

Ponovno akriviran rječnik
Metković, 30.7.2003. - Nakon dužeg vremena ponovno je oživio rječnik metkovsko-neretvanskih riječi. Gotovo 300 riječi koje su dodali posjetitelji ovih stranica prebačene su u rječnik koji sada ima oko 1500 riječi. Znadete li koju domaću rič, a nema je u rječniku, možete je dodati u purgatorij.