vijesti www.metkovic.hr

 Iz Poglavarstva

Rebalans proračuna

Metković, 10.12.2008. - Poglavarstvo grada Metkovića na sjednici održanoj 9. prosinca usvojilo je prijedlog Odluke o porezima grada Metkovića.
   Tom odlukom utvrđene su vrste poreza, porezni obveznik, porezna osnovica, stope i visine poreza te način obračuna i plaćanja gradskih poreza koji su izvor prihoda Grada Metkovića. Rečeno je da će porezi tvrtkama koje nemaju sjedište u Metkoviću biti nešto viši, a smanjit će se domaćim manjim tvrtkama i obrtima. Na sjednici su usvojeni prijedlozi odluka o izmjenama i dopuna Socijalnog programa do kojeg je došlo zbog pojačanog izdvajanja za novu Udrugu Otac Ante Gabrić. Usvojene su i izmjene   programa javnih potreba grada Metkovića u športu, programa javnih potreba u kulturi, programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Metkoviću te proračuna Grada Metkovića. Sve izmjene i dopune odnose se na 2008. Usvojenim rebalansom Proračuna Grada Metkovića za 2008. prihodi poslovanja iznosili su 41 milijun kuna dok su rashodi poslovanja 36 milijuna kuna. Viškom od pet milijuna pokrit će se dva milijuna kuna duga s kojim se ušlo u ovu godinu te financijski pokriti neki projekti iz prošlih godina pa će Grad tekuću godinu završiti s nulom.
   Usvojen je i Proračun Grada Metkovića za 2009. koji se sastoji od planiranih prihoda u iznosu od 38.046.142,88 kuna, planiranog rasporeda rashoda u iznosu od 37.946.142,88 kuna te planiranih neraspoređenih rashoda u iznosu od 100 tisuća kuna.
   Poglavarstvo je usvojilo i prijedlog zaključka o sklapanju Ugovora o izvođenju komunalnih poslova s Komunalnim poduzećem Metković. Imenovano je Gradsko povjerenstvo Grada Metkovića za procjenu šteta od elementarnih nepogoda te je usvojeno šest novih zahtjeva za odobrenje dara za novorođeno dijete.