vijesti www.metkovic.hr

 Međudržavna suradnja

Više reda i sigurnosti uz granicu

Metković, 6.10.2008. - Izlaskom na teren prvih mješovitih ophodnja uz zajedničku državnu granicu, u petak, 3. listopada započela je provedba Sporazuma o suradnji u nadzoru državne granice koji je 29. ožujka 2007. u Sarajevu potpisala Vlada RH i Vijeće ministara BiH.
Temeljem toga Sporazuma, Ministarstvo unutarnjih poslova RH i Ministarstvo sigurnosti BiH, u Sarajevu 6. lipnja 2008. potpisali su četiri Protokola, a nakon što su oba Ministarstva obavila sve pripreme s 1. listopadom započela je primjena „Protokola o provođenju mješovitih ophodnji uz zajedničku državnu granicu“ i „Protokola o službenom tranzitu preko državnog područja druge ugovorne strane u cilju postupanja na vlastitom državnom području“.
– Danas smo uputili policijske službenike u mješovitu ophodnju s kolegama iz BiH. Mješovite ophodnje će poboljšati stanje sigurnosti na zajedničkoj državnoj granici, spriječiti sve oblika kriminaliteta i nezakonite migracije kao i povrede državne granice. Tu ne smijemo zaboraviti razmjenu iskustava i korisnih informacija. Konkretno, u ovom slučaju, primjenjuje se članak 8. Protokola, gdje se mješovite ophodnje obavljaju na zajedničkoj državnoj granici koja presijeca naseljeno mjesto, a Protokol generalno dopušta djelovanje do 10 kilometara od granične crte u dubinu državnog teritorija obiju ugovornih strana. Ovakav način rada uobičajen je svim zemljama Europske unije – rekao nam je Denis Čavar, pomoćnik načelnika za zaštitu granice u PP Metković.
Sukladno zajedničkom planu, koji su donijele PU Dubrovačko-neretvanska i Terenski ured Jug – Čapljina, prilikom provođenja Protokola policijski službenici granične policije RH i BiH u sklopu mješovitih ophodnja djelovat će na širem području grada Metkovića i mjesta Gabela Polje u BiH, a prema ovlastima utvrđenima člankom 10. Sporazuma mogu djelovati uz zajedničku državnu granicu na kopnu, moru i unutarnjim plovnim putovima. Policijski službenici u mješovitoj ophodnji postupaju u okviru ovlaštenja utvrđenih Sporazumom, dok daljnji postupak preuzima mjerodavno tijelo na lokalnoj razini na čijem se području obavljaju ophodnje. To znači da se pri obavljanju službenih postupaka primjenjuje unutarnje zakonodavstvo one ugovorne strane na čijem državnom području djeluju službene osobe.