vijesti www.metkovic.hr

 Iz Poglavarstva

Uređenje Stare Neretve

Metković, 26.2.2008. - Na danas održanoj Sjednici Gradskog poglavarstva grada Metkovića usvojen je i prijedlog Zaključaka o sudjelovanju u zajedničkom projektu grada Metkovića i Hrvatskih voda za „Uređenje gornje Stare Neretve“.  Zajednički projekt uključuje osvježenje voda gornjeg dijela Stare Neretve koji razdvaja Veliku Bočinu od Nokta, izradu zajedničkog projektnog zadatka te izradu idejnog projekta. Prema Prostornom planu grada Metkovića od 10. rujna 2004. to područje planirano je za sportsko-rekreacijsku zonu i to uz ulicu Bočina, dok je druga obala uz ulicu Lovre Matića planirana kao izgrađeno i neizgrađeno građevinsko zemljište.
Na Sjednici je usvojen je prijedlog o stavljanju izvan snage Odluke o komunalnom redu koja se primjenjivala od 1996. Razlog je što se tijekom godina promijenilo nekoliko zakona pa je predložena izrada novog teksta s naknadnim dopunama određenih točaka. Shodno tome usvojen je i prijedlog Odluke o dopuni Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju koncesije u gradu Metkoviću. O tim prijedlozima svoje mišljenje treba dati Gradsko vijeće grada Metkovića.
Usvojen i prijedlog Zaključaka o imenovanju stručnog nadzora za radove na izgradnji i rekonstrukciji objekata i uređaja komunalne infrastrukture. Tim prijedlogom stručni nadzor obavljat će Ured ovlaštenog arhitekta Gordana Jelavića čija je ponuda bila najpovoljnija od tri pristigle.
Poglavarstvo je donijelo i Odluku o privremenom povjeravanju obavljanja dimnjačarskih poslova trgovačkom društvu „Dimnjak Mirt“ iz Opuzena jer trenutni koncesionar dimnjačarski obrt „Florijan“ već duže vrijeme ne ispunjava svoje obveze.
Usvojen je i zahtjev JVP Metković za povećanjem broja pripravnika u postrojbi, a Grad se obvezao financirati dvojicu. Poglavarstvo je usvojilo i niz zamolbi te 24 nova zahtjeva za odobrenje dara za novorođeno dijete.