vijesti www.metkovic.hr

 Gradske vijesti

Projekt javne odvodnje

Metković, 14.2.2008. - Prije nekoliko dana u komunalnom poduzeću „Metković“ s predstavnicima Hrvatskih voda održan je sastanak na temu sustava javne odvodnje grada Metkovića, koji bi se radio u okviru Jadranskog projekta zaštite od onečišćenja voda na priobalnom području.
Kako bi se moglo završiti idejno rješenje, čime bi se stekli svi potrebni uvjeti za ishođenje lokacijske dozvole, glavna tema razgovora bile su lokacije dviju glavnih crpnih stanica. Jedna crpna stanica bila bi na lijevoj strani grada u Pržinama, a druga na desnoj strani na kraju Zagrebačke ulice na području Struge.
– Naš zadatak, odnosno zadatak grada Metkovića, jest za te crpne stanice osigurati zemljište od kojih je jedno u pojasu Hrvatskih cesta, a drugo je privatno zemljište koje treba otkupiti. To je preduvjet za završetak idejnog projekta. Studiju utjecaja na okoliš već imamo, a kada se završi idejni projekt ide elaborat o izvlaštenju i lokacijska dozvola. Nakon ishođenja lokacijske dozvole slijedi izrada glavnog projekta. – rekao nam je nakon sastanka Željko Mordžin, direktor komunalnog poduzeća „Metković“.
Osim crpnih stanica, idejno rješenje obuhvaća i uređaj za pročišćavanje otpadnih voda koji će se izgraditi na Duvratu, podvodni cjevovod i tlačno-gravitacijski kolektor. Najveći problem u projektu je konfiguracija grada koji se proteže duž dugačkih ulica te močvarno područje zbog čega se kolektor ne može ukopavati na velike dubine kako bi se odvodnja riješila gravitacijom pa će se izgraditi veliki broj prepumpnih stanica. U troškovima provedbe projekta grad Metković će sudjelovati s 19%, Hrvatske vode s 9%, Republika Hrvatska s 22% i Međunarodna banka za obnovu i razvoj s 50%. Taj projekt morat će se raditi zajedno sa projektom obrane od poplava desne strane Metkovića u koji će se morati uključiti i Bosna i Hercegovina.