vijesti www.metkovic.hr

 Iz Poglavarstva

Program ukupnog razvoja grada Metkovića

Metković, 28.1.2008. - U petak, 25. siječnja održana je Sjednica Poglavarstva grada Metkovića na kojoj je usvojen Plan nabave roba i usluga te ustupanja radova Grada Metkovića za 2008. Stručne poslove za provođenje postupka provodit će Upravni odjel.
Nakon raspisanog natječaja za izradu Programa ukupnog razvoja grada Metkovića, Poglavarstvo je kao najpovoljnijeg ponuditelja izabralo tvrtku „Consulting Projekt“ d.o.o. iz Kalnika.
Usvojen je i Prijedlog imenovanja člana stručnog tima za izradu Studije izvodivosti za Projekt energetske učinkovitosti na sustavu javne rasvjete Metkovića, a u ime grada Metkovića u povjerenstvo je imenovan Mario Gabrić, dipl. inž. elektrotehnike.
Na zamolbu stanara stambeno-poslovne zgrade u Splitskoj ulici br. 3, Poglavarstvo je za upravitelja imenovalo Gradsko gospodarstvo.
Usvojena je i zamolba JVP Metković za osiguranje financijskih sredstava za produženje ugovora o radu na određeno vrijeme sedmorici vatrogasaca pripravnika u JVP do 31. ožujka ove godine. Prema obećanjima glavnog vatrogasnog zapovjednika Mladena Jurina u novom Proračunu RH trebala bi se osigurati sredstva za još barem petoricu vatrogasaca u Metkoviću, čime bi se zadovoljio broj ljudi predviđen procjenom ugroženosti.
Pčelarskoj udruzi „Kadulja“ iz Metkovića uvažen je zahtjev za financiranje troškova putovanja na Međunarodni pčelarski sajam – Gudovec 2008.
Poglavarstvo je dalo i odobrenje Pravnoj službi za sklapanje Sporazuma između grada Metkovića i OŠ Stjepana Radića kako bi se riješili imovinsko pravni poslovi oko Školske dvorane.
Donijet je i Zaključak kojim se za izradu muzeološke koncepcije Prirodoslovnog muzeja Metković određuje dr. sc. Nikola Tvrtković sa Hrvatskog prirodoslovnog muzeja, a za recenzente dr. sc. Žarka Vujić sa Filozofskog fakulteta u Zagrebu te dr. sc. Vesna Tutiš sa HAZU-ovog Zavoda za ornitologiju.
Udruzi „Prijatelj“ riješena je zamolba kojom traže odobrenje građevinskih radova u njihovim prostorijama u kojima će se urediti kuhinja za potrebe Projekta za tuđu njegu i pomoć.
Pozitivno je riješena i zamolba Mjesnog odbora Prud za donaciju 35 – 40 metara prostornih betona za završavanje radovi na potpornim zidovima iza crkve Sv. Ivana u Prudu.
Usvojena je i zamolba Društva Neretvana i prijatelja Neretve u Zagrebu za donciju manifestacije „Noć Neretvana“ što će se održati 9. veljače u Zagrebu.
Na Poglavarstvu je dana i suglasnosti za nabavku novog vozila za potrebe Grada Metkovića te za potpisivanje ugovora za služnost sa Hrvatskim telekomunikacijama.
Poglavarstvo je zadužilo Upravni odjel za gospodarstvo za uređenje užeg središta grada te donijelo odluku o davanju na upravljanje Ustanovi športski objekti prostorija u kojima se nalazi Crystal klub. Odobreno je i 15 zahtjeva za odobrenje dara za novorođeno dijete.