vijesti www.metkovic.hr

 Gradske vijesti

Usvojena izvješća

Metković, 29.3.2007. - Gradsko poglavarstvo Grada Metkovića usvojilo je izvješće o izvršenju programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2006. prema kojem je komunalnim doprinosom ostvareno 1.844.102,94 kuna dok su rashodi umjesto planiranih 1.013,894.90 iznosili 1.243.244,70 kuna.
Usvojeno je i izvješće o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture za 2006., a ostvareni prihod je 3.957.965,38 kuna od planiranih 4.200.000,00 i to od komunalne naknade od gospodarstva 2.980.302,91 kuna i od građana 977.662,47 kuna. Ukupni rashodi iznosili su 4.768.821,96 kuna.
Poglavarstvo je usvojilo i Izvješća o radu i financijska izvješća za 2006. Dječjeg centra Metković, Gradske knjižnice Metković i JVP Metković izrazivši zadovoljstvo njihovim radom i poslovanjem.