vijesti www.metkovic.hr

 Gradske vijesti

Javni uvid Studije

Metković, 1.3.2007. - Upravni odjelu za komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša Dubrovačko-neretvanske županije obavještava građane, trgovačka društva, ustanove i druge zainteresirane na području okoliša Dubrovačko-neretvanske županije o upućivanju na JAVNI UVID STUDIJE O UTJECAJU NA OKOLIŠ - SUSTAV JAVNE ODVODNJE GRADA METKOVIĆA.
1. Odluku o upućivanju na javni uvid Studije o utjecaju na okoliš za zahvat-sustav javne odvodnje grada Metkovića donijela je Komisija za ocjenu studije o utjecaju na okoliš za zahvat-sustav javne odvodnje grada Metkovića, na sjednici održanoj 29. siječnja 2007. godine u Zagrebu.
2. Komisija ocjenjuje da Studija o utjecaju na okoliš za zahvat-sustav javne odvodnje grada Metkovića sadrži sve elemente propisane odredbama članka 5. Pravilnika o procjeni utjecaja na okoliš, bitne za donošenje ocjene o prihvatljivosti predmetnog zahvata u prostoru.
3. Mjesto održavanja javnog uvida su prostori zgrade Poglavarstva Grada Metkovića, Upravni odjel za gospodarstvo, Metković, Stjepana Radića 1.
4. Javni uvid trajat će 14 dana, s početkom 8 dana od dana objave obavijesti u dnevnom tisku "Slobodne Dalmacije", kao i na oglasnim pločama Dubrovačko-neretvanske županije i GradaMetkovića.
Javni uvid održat ce se od 1. ožujka 2007. godine, zaključno do 14. ožujka 2007. godine,svakim radnim danom od 9,00-14,00 sati.
5. Na javnom uvidu izložit će se dvije cjelovite Studija i dva sažetka Studije.
6. Javna rasprava održat će se u ponedjeljak 5. ožujka 2007. godine s početkom u 18.00 sati uGradskom kulturnom središtu Metković, Metković, Stjepana Radića 1.
7. Provedbu javnog uvida koordinirat će Upravni odjel za komunalne djelatnost i zaštitu okoliša Dubrovačko-neretvanske županije, a provesti nadležne službe Grada Metkovića.
8. Pisana mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Studiju mogu se dostaviti Upravnom odjelu za komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša Dubrovačko-neretvanske županije. Dubrovnik, Pred Dvorom 1 u roku od 8 dana od završetka Javnog uvida.