vijesti www.metkovic.hr

 Iz Poglavarstva

Studentima stipendije, parku rekonstrukcija

Metković, 28.12.2006. - Na današnjoj sjednici Poglavarstvo Grada Metkovića usvojilo je Odluku o dodjeli stipendija Grada Metkovića za akademsku godinu 2006/2007. kojom će se stipendirati 33 studenta. Šesnaest studenata će to pravo ostvariti prvi put, a sedamnaest su već od prije stipendisti grada.
Među 16 novih troje ih je iz kategorije stipendija za uspješne i nadarene studente, petero iz kategorije stipendija za studente iz obitelji lošijeg imovinskog stanja, troje iz kategorije stipendija za studente deficitarnih zanimanja te jedno iz kategorije studenata HRVI iz Domovinskog rata i studenata djece poginulih branitelja iz Domovinskog rata. Visina stipendije iznosit će 500 kuna mjesečno, osim za srpanj i kolovoz u kojima se neće isplaćivati.
Pokrenuta je i inicijativa za osnivanje mjesnih odbora na području grada. Tako bi se, uz već postojeće u Vidu i Prudu, osnovali mjesni odbori koji bi pokrivali desnu i lijevu stranu Metkovića te Dubravicu i Glušce, o čemu će odlučiti Gradsko vijeće.
Poglavarstvo je donijelo i Odluku o osnivanju Stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka nabave za "izradu projektne dokumentacije rekonstrukcije i obnove Gradskog parka i zelene površine na velikoj rivi". Prema toj odluci Stručno povjerenstvo bi u roku od 30 dana trebalo raspisati natječaj za izradu projektne dokumentacije. Planirana vrijednost radova iznosi 167.200 kuna, a sredstva će se osigurati rebalansom Proračuna grada Metkovića za 2006.
Nazočni sjednici informirani su i o podjeli božićnice umirovljenicima što ju je, u iznosu od 500 kuna, dobilo 472. umirovljenika s područja grada.