iz drugih medija

 Aktualno

 Vlada FBiH traži obustavu projekta „Gornji horizonti“

Vlada FBiH, Dnevni avaz 12. listopada 2007.

Vlada FBiH je donijela zaključke kojima od Vijeća ministara BiH zahtijeva, u roku od 15 dana, poduzimanje adekvatnih mjera povodom projekta "Gornji horizonti"
  Prije svega, to se odnosi na definiranje i uspostavu odgovarajućih mehanizama kojima če biti osigurana kvalitetna koordinacija aktivnosti u vezi s problematikom projekta “Gornji horizonti” između nadležnih entitetskih institucija.
  Između ostalog, Vlada FBiH traži i osiguravanje poštivanja uvjeta iz dosadašnjih vodoprivrednih akata za sve objekte Hidrosistema Trebišnjica. U slučaju ponovnog izdavanja vodnih akata, treba osigurati učešće institucija FBiH i Republike Hrvatske, obzirom na uticaje u vezi promjene vodnog režima.
  Do ispunjenja svih zahtjeva, kaže se u zaključcima Vlade FBiH, Vijeće ministara BiH treba obustaviti sve aktivnosti na projektovanju i izgradnji preostalih objekata Hidroelektrane Trebišnjica.