-912

Nije namijenjeno rješavanju problema kao što su:

- problematično ponašanje pojedinaca, nesporazumi sa
  susjedima i/ili bilo kojom skupinom ljudi

- bilo kakva hitna intervencija (poplava u stanu i sl.)

- psi koji ometaju lavežom ili nisu na uzici ili nemaju brnjicu

- požari, zagađenja zraka i vode

- buka

- prijedlozi za postavljanje novih posuda za otpad, novih
  rasvjetnih tijela, semafora i slično

- žalbe na rad gradskih tijela ili bilo kojih tijela javne uprave

- bespravna gradnja

- divljanje po cestama, konzumiranje droga, javna opijanja,
  nasilje nad životinjama, preprodaja i sl.

Za to postoje nadležna tijela kojima se uvijek možete obratiti.

SLUŽBENA STRANICA

POGLEDAJTE

POPIS ULICA

GRAD METKOVIĆ

TISAK

OSMRTNICE

16.7.2024.
Ante Volarević
Konjarić
1953. - 2018.
Ante Volarević
16.7.2024.
Živko Mioč - Barba
pok. Luke
1938. - 2024.
Živko Mioč - Barba

KONTAKT

projekti

SVI ĆE GRAĐANI IMATI PRIKLJUČAK NA KANALIZACIJU

 

Na nedavnome sastanku gradonačelnika Petrova s njegovim suradnicima bilo je riječi o novim projektima koje je pokrenuo Grad Metković, od kojih su neki već realizirani, a s drugima se započelo. Već smo pisali o nabavi 2,2 mil. kuna vrijednoga višenamjenskoga specijalnog vozila, a nedavno je potpisan i 945.000 kuna vrijedan Ugovor o izradi studijske i tehničke dokumentacije biljnoga uređaja za pročišćavanje otpadnih voda naselja Prud i što u sto-postotnom iznosu financira Svjetska banka preko GEF darovnice. No ono što će najviše zanimati veliku većinu građana je vijest da će gotovo cijelo područje Metkovića biti pokriveno kanalizacijskom mrežom. Stoga smo zamolili gradonačelnika Petrova da nas upozna s time.

 

– Prije svega, čestitam gradskoj tvrtki Metković d.o.o. koja je u posljednjih nekoliko mjeseci iz različitih izvora izvukla sredstva za ugovore vrijedne osam milijuna kuna. Od svih spomenutih projekta najvažniji je Razvoj sustava vodoopskrbe i odvodnje grada Metkovića, za čiju je Izradu studijsko-projektne dokumentacije potrebne za prijavu projekata sufinanciranih iz EU fondova, za što je Metković d.o.o. početkom kolovoza potpisao ugovor. Tako je Grad Metković otišao najdalje od svih gradova u Neretvi, a i šire, u rješavanju problema otpadnih voda, tj. kanalizacije. To je u sklopu druge faze Projekta zaštite od onečišćenja voda u priobalnim gradovima 2 koji je poznat i kao Jadran 2. Neću reći da takvo što Metkovci i Metkovke sanjaju od 1422. (prvi spomen Metkovića, op. ur.), ali jesu barem sto pedeset godina, od kada se Metković počeo širiti dolinom podno Predolca. Životno je važan projekt obrane od poplave desne strane grada, ali grad koji ima mnoge gradske atribute kao što su škole, vrtići, kazalište, muzeji, sportske dvorane… može imati i operu, a ako na svome području nema riješenu kanalizaciju ne može se zvati gradom. To znaju i osjećaju svi oni koji muku muče sa svojim septičkim jamama. Oni s pravom mogu reći da ne žive u gradu i mi smo odlučili to promijeniti.

Riječ o projektu vrijednom između 25 i 30 milijuna eura i koji bi se u fazama realizirao između 2016. i 2020. godine, što predstavlja „zadnju crtu obrane“ jer ako Grad Metković do 2020. to ne realizira, sukladno Direktivi o pročišćavanju i odvodnji otpadnih voda, plaćat će penale. Ovdje još moram objasniti zašto smo raskinuli prijašnji ugovor vezan uz realizaciju Jadrana 2. Na području grada Metkovića trenutno postoji oko 10 kilometara kanalizacijske mreže mješovita sustava. To znači da se zajedno odvode oborinske i fekalne vode i to koristi tridesetak posto stanovnika. Projekt koji smo odbacili predviđao je izgradnju dodatnih 3,3 km glavnih kolektora kanalizacijske mreže mješovitoga sustava, dvije ogromne crpne stanice, svaka vrijedna po pet milijuna kuna, koje bi koristilo samo tridesetak posto stanovnika te pročistač na Duvratu, čija je procjena bila 16 milijuna kuna, a kod natječaja za odabir izvođača najpovoljnija ponuda je iznosila 39 milijuna kuna, znači oko dva i pol puta skuplje od procjene. Tako da je natječaj za pročistač otpadnih voda u konačnici i poništen. Što se tiče  3,3 km glavnih kolektora mješovitog sustava i dvije ogromne crpne stanice, po staroj varijanti, njihova procijenjena vrijednost u Ugovoru je bila 24 milijuna kuna, a projektantska procjena nakon izrade Glavnog projekta vrtoglavih iznosila je 105 milijuna kuna. Tako se vrijednost radova iz Ugovora povećala s 42 milijuna kuna na 150 milijuna kuna. Da se to sve i realiziralo kanalizaciju bi imalo samo 40% građana našega grada i to je bio najveći problem. Stoga se krenulo u izradu novih koncepata i odabrat će se onaj koji se pokaže tehnički i ekonomski najprihvatljivijim.  

Prema tom novom projektu, za koji je Metković d.o.o. 6. kolovoza potpisao Ugovor za Izradu studijsko-projektne dokumentacije, gotovo bi cijeli grad bio pokriven kanalizacijskom mrežom ukupne dužine četrdesetak kilometara, a sve za skoro istu cijenu. Odvojeno bi se odvodile oborinske i fekalne vode pa će crpne stanice biti kudikamo manje i jeftinije, a i profili cijevi bit će manji. Sve to snižava cijenu kasnijega održavanja sustava, što nije nevažno jer će se to odraziti i na ono što će plaćati građani. Ugovor koji je Metković d.o.o potpisao s Hrvatskim vodama, kao komisionarom i s konzultantima Zajednicom ponuditelja WYG International Ltd., UK i  Akvedukt d.o.o., Hrvatska vrijedan je 4,87 milijuna kuna. On obuhvaća i sve moguće studije, sve analize postojećeg stanja vodoopskrbnog i kanalizacijskog sustava grada Metkovića, analize potreba i određivanje aglomeracije, tehničko rješenje i definiranje obuhvata projekta, Procjenu utjecaja na okoliš, sve potrebne financijske i ekonomske analize, Studiju izvodljivosti, Studiju o utjecaju definiranog zahvata na okoliš. Njime je obuhvaćena i izrada Idejnog i Glavnog projekta, kao i izrada aplikacije za EU fondove, izrada natječajne dokumentacije i, na kraju, suradnja u postupku prihvaćanja Prijave projekta i korekcija aplikacije za prijavu, sukladno zahtjevima Europske komisije. Dakle, bit će obuhvaćeno sve što traže standardi EU i sve to treba biti gotovo do kraja 2015. godine. Naglašavam da su sve studije darovnica Svjetske banke, dok će krajnji korisnik Metković d.o.o. u izradi Idejnoga projekta, Glavnoga projekta i natječajne dokumentacije sudjelovati sa samo 428 tisuća kuna. Nama je vrlo važno da su ta sredstva već osigurana i spremna za sufinanciranje ovoga projekta.

S radovima bi se započelo 2016. i do 2020. gotovo bi svaka kuća na području grada imala riješenu odvodnju fekalnih voda, a većina bi glavnih ulica bila pokrivena i oborinskom odvodnjom. Ono što je nama jako važno jest da bi nas to stajalo samo desetak do dvanaest milijuna kuna, od čega dio sredstava već imamo prikupljen jer su građani kroz račune za vodu do sada izdvajali i još uvijek izdvajaju namjenska sredstva.

Ponavljam, novi projekt za gotovo istu cijenu dovodi kanalizaciju do svake kuće. Za razliku od odbačenoga koncepta ovoga se puta vodilo računa i o cijeni eksploatacije, tj. održavanja sustava pa samim time i o cijeni koju će građani plaćati svakoga mjeseca.

Ovoj velikoj priči o konačnome rješavanju odvodnje grada Metkovića treba dodati da će se istovremeno mijenjati stare i dotrajale vodovodne cijevi ili će se povećavati profili postojećih pa će Metković imati i puno kvalitetnije riješenu vodoopskrbu, a Metkoviću d.o.o. važno je da će se smanjiti gubitci u vodoopskrbnoj mreži koji su sada doista nepodnošljivi. Vrlo je vjerojatno da ćemo tijekom tih radova položiti i cjevovod kroz koji će se kasnije moći provlačiti kabeli za razne instalacije poput optike i sl. pa ulice tada neće trebati raskopavati – zaključio je gradonačelnik Petrov iscrpno izvješće o najnovijim projektima.

 

JEDNO OD RAZMATRANIH RJEŠENJA SUSTAVA VODOOPSKRBE I ODVODNJE
GRADA METKOVIĆA
(OVO RJEŠENJE JE NAPUŠTENO I SLUŽI SAMO KAO ILUSTRACIJA)