-916

Nije namijenjeno rješavanju problema kao što su:

- problematično ponašanje pojedinaca, nesporazumi sa
  susjedima i/ili bilo kojom skupinom ljudi

- bilo kakva hitna intervencija (poplava u stanu i sl.)

- psi koji ometaju lavežom ili nisu na uzici ili nemaju brnjicu

- požari, zagađenja zraka i vode

- buka

- prijedlozi za postavljanje novih posuda za otpad, novih
  rasvjetnih tijela, semafora i slično

- žalbe na rad gradskih tijela ili bilo kojih tijela javne uprave

- bespravna gradnja

- divljanje po cestama, konzumiranje droga, javna opijanja,
  nasilje nad životinjama, preprodaja i sl.

Za to postoje nadležna tijela kojima se uvijek možete obratiti.

SLUŽBENA STRANICA

POGLEDAJTE

POPIS ULICA

GRAD METKOVIĆ

TISAK

OSMRTNICE

22.7.2024.
Bosiljka Obšivač
udova Vlatka, rođena Ćakić
1947. - 2024.
Bosiljka Obšivač
22.7.2024.
Matija - Maša Ivanković
udova Luke-Luše, rođena Majčica
1935. - 2024.
Matija - Maša Ivanković

KONTAKT

zaštita prirode

MOČVARNE ĆE BILJKE U PRUDU PROČIŠĆAVATI VODU OKO IZVORIŠTA

U okviru Programa zaštite od onečišćenja obalnih voda APL 2, što ga financira Svjetska banka, u Prudu je nedavno predstavljena Tehnička dokumentacija biljnoga uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (BUPOV Prud). Dokumentaciju je predstavila gospođa Maja Kerovec, predstavnica Zajednice ponuditelja, sve u svrhu informiranja javnosti te dobivanja mišljenja građana i udruga kako bi se što kvalitetnije donijela procjena utjecaja toga zahvata na okoliš.

Vlada Republike Hrvatske namjerava putem Svjetske banke podnijeti zahtjev za dodjelu darovnice Globalnog fonda za okoliš (GEF) za poboljšanje pročišćavanja otpadnih voda naselja Prud. U tu je svrhu Komunalno društvo Metković d.o.o. putem Hrvatskih voda, kao komisionara, naručilo izradu tehničke dokumentacije za BUPOV Prud.

Biljni uređaj za pročišćavanje otpadnih voda zapravo je oblikovana i izgrađena močvara u kojoj se stvaraju uvjeti kojima se poboljšava pročišćavanje otpadnih voda koje kroz njih protječu. To se izvodi u interakciji vode, biljaka, životinja, mikroorganizama i okolišnih faktora te u kombinaciji fizikalnih, bioloških i kemijskih procesa unutar biljnoga uređaja. U odnosu na ostale metode pročišćavanja prednosti biljnih uređaja su: visok stupanj pročišćavanja, niski troškovi gradnje, jednostavno i jeftino održavanje, električna ili mehanička energija gotovo nepotrebna, idealno se uklapaju u krajolik te nema neugodnih mirisa i insekata. Osim toga, pročišćena se voda može ponovno koristiti, a od izdvojenoga mulja može se raditi kompost.

Za Prud je odabran biljni uređaji s podpovršinskim tokom (plitki kanali ili bazeni koji su obloženi nepropusnim materijalom i ispunjeni poroznim supstratom, najčešće pijeskom, šljunkom i kamenom potrebne granulacije) i to u kombinaciji elemenata s horizontalnim i vertikalnim tokom otpadne vode kroz supstrat. Na slici je prikazana shema glavnih elemenata budućeg BUPOV-a. Taložnik omogućava primarno pročišćavanje otpadne vode iz koje se prije toga putem rešetke otklanjaju krupnije tvari te joj se dodaje kisik. Tako se sprječava začepljenje biljnoga uređaja koji se sastoji od četiriju polja. Prvo i najopterećenije je polje za filtriranje. Njegova funkcija je zadržavanje suspendiranih i ostalih tvari koje se nisu zadržala u taložniku. To polje predstavlja taložnik hranljivih i toksičnih tvari te na taj način štiti polja koja slijede za njim, a to su dva polja za čišćenje. U njima se izvodi intenzivna razgradnja otpadnih tvari. Unos kisika se odvija uz pomoć aktivnosti biljaka i uz pomoć difuzije. Funkcije polja za čišćenje su zadržavanje, akumuliranje i kasnija ugradnja hranljivih tvari u biljnu i mikrobnu biomasu. U poljima dolazi do redukcije svih bakterija ljudskog i životinjskog izvora, uključujući redukciju patogenih bakterija. Tok vode je horizontalan, voda gravitacijski teče pod površinom.

Posljednje je polje za poliranje u kojemu se, osim daljnje biološke razgradnje otopljenih tvari i dodatnoga smanjenje drugih parametara, posebno postiže smanjenja broja preostalih mikroorganizama u otpadnoj vodi.

Novi BUPOV u Prudu planiran je na postojećoj lokaciji na kojoj je stari mehanički pročišćavač, a ukupna investicija, uključujući tehničku dokumentaciju i gradnju, nadmašuje milijun eura, što je u potpunosti darovnica Svjetske banke.


MOČVARA KAO PROČIŠĆAVAČ VODE

Osnovni procesi, koji se događaju u biljnom uređaju za pročišćavanje otpadnih voda su adsorpcija, mineralizacija, aerobna i anaerobna razgradnja. Glavni dio procesa pročišćavanja čine bakterije koje žive na korijenima biljaka ili među njima. Biljke uvode u supstrat kisik i tako stvaraju aerobne zone. Među aerobnim zonama se nalaze anaerobne zone. U tako mozaičko raspoređenim područjima s kisikom i bez kisika, dolazi do razgradnje tvari u otpadnoj vodi i ugrađivanja u mikrobnu masu bakterija. Uloga biljaka se ogleda u tome da svojim korijenskim sustavom nude podlogu bakterijama za prihvaćanje i ugradnju mineralizirane tvari (npr. fosfate, nitrate te mnoge toksične tvari) u tkivo biljaka.

Kod projektiranja treba uzeti u obzir i zimske uvjete koji utječu na djelovanje uređaja. Na taj način se osigurava njegovo efektivno djelovanje tijekom cijele godine. Iako se tijekom zime biljke posijeku sustav neometano radi zbog razvijenog korijenskog sustava koji dovodi kisik u supstrat i stvara uvjete za razvoj mikroorganizama.